Jiří Hledík Ultracycling
česky česky    English English

Profil kouče

motto:

"Cesta je cíl"

Po více jak 33 letech práce v energetické firmě ČEZ jako „jaderník“ jsem se vedle své odborné praxe celých 25 let věnoval tvorbě a řízení týmů, vedení lidí včetně jejich odborného i osobního rozvoje. Za tuto dobu jsem od základu vytvořil a řídil 5 inženýrských odborných útvarů, z nichž poslední 2 už jsou propojením dvou generací techniků a manažerů. Struktura a počet pracovníků těchto týmů se značně lišily (největší z nich měl více jak 150 lidí a byl rozprostřen po celé ČR), ale charakter práce a pracovní náplň byly podobné. V průběhu své odborné a manažerské praxe jsem v ČEZ na počátku milénia prošel spolu s dalšími 150 kolegy z divize výroba development centrem, kde si vedení testovalo, jaký potenciál má divize pro svoji budoucnost a další rozvoj. Prošel jsem s konečným hodnocením „excellent“ a pod vedením externího kouče Igora Šlajchrta jsem během krátké doby začal pracovat na ředitelské pozici. To bylo moje první přímé setkání s profesionálním koučem a koučinkem.
 
Nebyl jsem nikdy moc otevřený typickým školením a kurzům manažerských dovedností a praktik v oblasti vedení lidí. Daleko více jsem čerpal z jistých přirozených dispozic a citu pro vedení lidí a řízení týmů, které vycházelo z mé podstaty. A když mluvím o podstatě, tak tím mám na mysli i to, že pro mě je důležité začínat vždy u sebe a umět se také vciťovat do situace druhých. S přibývajícími roky začalo převažovat empatické myšlení a jednání. Časem do mě vstoupila i pokora a respekt, a to ne jako bázeň, ale jako úcta k tomu, co mě v životě převyšuje. Z toho zcela vycházejí moje přirozené principy chování a jednání s lidmi. A to vše neustále propojuji se svým elánem, energií a entusiazmem, který se snažím přenášet na svoje okolí. Vždy, když mám příležitost přednášet na vysokých školách či podnikových univerzitách, přidávám k odborné části i motivační přednášku a snažím se studenty pro jejich budoucnost nadchnout. Považuji se za „srdcaře“.
 
V poslední době jsem začal o profesionální kariéře kouče a mentora uvažovat především v souvislosti s blížícím se koncem moji profesní kariéry „jaderníka“ a také proto, že jsem měl velkou potřebu propojit svět leadershipu ve své práci se světem extrémního sportu, tj. s ultramaratony (více na tomto webu v  „Profilu závodníka), kterému jsem se začal věnovat od svých 50 let. Právě díky tomu jsem začal objevovat nejenom svoje fyzické a mentální limity, ale i nové metody motivace pro nové vize, projekty a situace spojené s překonáváním překážek na cestě za těmito sny. Extrémní situace vyvolávající fyzické a psychické vypětí v průběhu každého ultramaratonu, který jsem absolvoval, mně pomohly podívat se více do sebe. Další velké poznání byla pro mě interakce mezi mnou a realizačním podpůrným týmem především v těch extrémních situacích a podmínkách, o kterých na těchto non stop distančních závodech není nikdy nouze (spánková deprivace, vyčerpání, špatné počasí, kolize). Všechny tyto situace byly přímo spojené i s hledáním odpovědi na otázku „PROČ“ je vůbec vyhledávat. A časem se pro mne stalo hledání odpovědi na tuto otázku určitým fenoménem. Abych lépe porozuměl tomuto konání a uměl si sám odpovědět, začal jsem se nejdříve amatérsky vzdělávat v oblasti sportovní psychologie a posléze jsem zjistil, že tu existují zcela obecné principy, které již mnoho let přirozeně používám ve své práci. A tak právě kolo a sebepoznání ve stavech na hranici svých fyzických a psychických limitů mě přivedlo k myšlence a později i k rozhodnutí rozšířit si vzdělání a stát se certifikovaným koučem a mentorem.
 
I na popud své ženy Jindřišky jsem se tedy začal systematicky vzdělávat. Stal jsem se posluchačem kurzu „Vědomý koučink“. Mým učitelem a koučem se stal Vlado Kludaj a tým jeho mentorů. Tento certifikovaný kurz je zastřešen ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jeho osnovy jsou koncipovány zcela v souladu s pravidly a kodexem mezinárodní federace koučů ICF. To, co je pro mě osobně nejvíce důležité, je naplnění mého očekávání, že se mi podaří oba výše popsané světy v sobě propojit, využít svoje bohaté praktické pracovní a sportovní zkušenosti a uvolnit svůj potenciál pro všechny budoucí klienty. Věřím, že je nezklamu a že budou vždy odcházet s jasným cílem a s řešením pro potřebnou změnu v jejich životech, plni nové energie, odhodlání a elánu pro její realizaci.
 
Stále zjišťuji, že pořád je co se učit a v čem se zlepšovat i co se týče jednání s lidmi a porozumění lidské duši v celé její šíři. Ještě před závěrečnými zkouškami jsem doslova otěhotněl řadou nápadů a myšlenek, jak využít a kam přenést získávané informace z kurzu a z koučovací praxe, kterou jsme si museli během studia projít. Přetavuji je do svých vizí a projektů ve své práci, do rodinného života a přemýšlím i o tom, jak je dále využít pro roli certifikovaného kouče. V této oblasti mě také silně ovlivnilo setkání se sportovním koučem Mariánem Jelínkem (bývalý osobní trenér Jardy Jágra) a vystupování i chování našeho kouče Vlado Kludaje. Oba jsou pro mě prvními vzory pro to, jak bych chtěl práci profesionálního kouče a mentora dělat.
 
Základem koučování se pro mě stal koučovací jazyk a jeho používání, pro práci s klienty pak „tanec kouče“ a metoda GROW. Ze všech oblastí koučování je mi nejvíce blízký v mé pracovní oblasti exekutivní a kariérní koučink, kde mohu zhodnotit získané pracovní zkušenosti. Velmi mě oslovil i životní a transformační koučink a podpora klienta přijít si na příčiny svého chování a jednání, se kterým on sám není spokojen a které mohou být zdrojem jeho problémů. Rád bych se věnoval i sportovnímu koučinku a poskytoval klientům i formou mentoringu informace o tom, jak je důležité pro jejich přípravu zapojit nejenom rozum a tělo, ale i jejich srdce! Bez ohledu na klienty a předmět koučování mě také fascinuje i práce s energií, regenerace a revitalizace sportovce z celostního pohledu.   
 
Jsem přesvědčen, že aby mohl člověk roli kouče a mentora vykonávat správně v souladu s kodexem ICF a ke spokojenosti klientů, tak musí být především autentický a musí mu být dáno „z hůry“. Pro praxi kouče a mentora jsou rovněž důležité jeho hodnoty – usiluji o to být vnímán svými klienty jako:
  • důvěryhodný
  • citlivý
  • otevřený
  • spolehlivý
  • přímý
  • energický
  • zapálený
  • kurážný
  • veselý
  • motivující
Tyto hodnoty u mne stojí na třech základních předpokladech, ze kterých vždy vycházím – (i) koučování a mentorování mně dává smysl, (ii) práce s klienty mě baví, přináší mně radost a je pro mne seberealizací a (iii) v rámci koučovací praxe je pro mne klient vždy na prvním místě.
 
 
V roce „Ohnivého kohouta“
4. února 2017
V Dobré Vodě u Českých Budějovic
Jirka Hledík
27. 05. 2018, 06:36:14
Jiří Hledík
Ultracycling for Charity

Sponzoři

Hlavní sponzoři:

Atexsport Tufo

Mediální partneři:

Český rozhlas Radiožurnál Český rozhlas České Budějovice Český rozhlas Hradec Králové Česká televize

Jsem členem Czech
ultracycling team

CUT RAAM CUT RAAM

Podporujeme Asistenci O.P.S.

Ultracycling for Charity